Systematic Catalog of Culicidae

  Culicidae » Culicinae » Culicini » Culex » Culex »
 

banksensis Maffi and Tenorio.

1977:503 (M*, F, P*, L*).
Type-loc: Qeteqavite, Gava Isld., Banks Is., New Hebrides.

Distribution:
Vanuatu