Systematic Catalog of Culicidae

  Culicidae » Culicinae » Mansoniini » Coquillettidia » Coquillettidia »
 

samoaensis Stone

1966:331 (M*, F).
Type-loc: Tabalogi Ridge, Tau Island, Manua Group, Eastern Samoa (USNM)

Additional References:
Ramalingam 1976:309 (distr.).

Distribution:
Samoa (Ind. State of Samoa; American Samoa; Western Samoa)