Systematic Catalog of Culicidae

  Culicidae » Culicinae » Mansoniini » Coquillettidia » Coquillettidia »
 

schoutedeni (Wolfs).

1948a:244 (F, P, L*; Taeniorhynchus).
Type-loc: Ruzizi, Ruanda, Urundi, Belgian Congo (CMT).

Distribution:
Rwanda