Systematic Catalog of Culicidae

  Culicidae » Culicinae » Sabethini » Topomyia » Topomyia »
 

sylvatica Lu, Dong and Wang.

1986:406 (M*).
Type-loc: Mengla, Yunnan Procv., P.R. China (YIM).

Distribution:
China