Systematic Catalog of Culicidae

  Culicidae » Culicinae » Uranotaeniini » Uranotaenia » Pseudoficalbia »
 

ramosa da Cunha Ramos

1993:214 (P, L*).
Type-loc: Dundo, Angola (IHMT)

Distribution:
Angola