Systematic Catalog of Culicidae

  Culicidae » Culicinae » Uranotaeniini » Uranotaenia » Pseudoficalbia »
 

signata da Cunha Ramos

1993:219 (P*, L*).
Type-loc: Dundo, Angola (IHMT)

Distribution:
Angola