Systematic Catalog of Culicidae

  Culicidae » Culicinae » Culicini » Culex » Culex » duttoni »
 

syn. condylodesmus Gruenberg

1905:385 (M*, F).
Type-loc: Victoria, Kamerun, [Nigeria] (ZM).

Distribution: