Systematic Catalog of Culicidae

  Culicidae » Culicinae » Culicini » Culex » Culex » quinquefasciatus »
 

syn. didieri Neveu-Lemaire

1906:257 (F*).
Type-loc: Leopoldville, Belgian Congo (NE).

Distribution: