Systematic Catalog of Culicidae

  Culicidae » Culicinae » Culicini » Culex » Culex » pipiens »
 

syn. fasciatus Mueller

1764:87 (A).
Type-loc: none designated (LU).

Distribution: