Systematic Catalog of Culicidae

  Culicidae » Culicinae » Culicini » Culex » Culex » pipiens »
 

syn. rufus Meigen

1818:7 (M).
Type-loc: none designated (MNHP).

Distribution: