Systematic Catalog of Culicidae

  Culicidae » Culicinae » Culicini » Culex » Culex » quinquefasciatus »
 

syn. trilineatus Theobald

1901c:159 (A; fatigans ssp.).
Type-loc: none designated (LU).

Distribution: